Đào tạo sau đại học

Quyết định ban hành chương trình đào tạo chuyên ngành Điều dưỡng trình độ Thạc sĩ

Quyết định ban hành chương trình đào tạo chuyên ngành Điều dưỡng trình độ Thạc sĩ

Phục vụ công tác bầu cử ĐBQH&HĐND

Thực hiện Công văn số 124/CV-ĐUK ngày 18 tháng 5 năm 2016 về việc yêu cầu Nhà trường rà soát lại số sinh viên đã đăng ký bầu cử, có biện pháp để tất cả sinh viên thực hiện quyền lợi công dân và trách nhiệm của sinh viên.

Hội thảo “Đào tạo Y khoa tại Nhật Bản” tại Đại học Y Hà Nội

Trong khuôn khổ hợp tác đào tạo với Trường Đại học Quốc tế về Sức khỏe và Phúc lợi, Nhật Bản (IUHW) về tuyển chọn sinh viên Việt Nam xuất sắc học tập Chương Trình Bác sĩ đa khoa (6 năm) tại Nhật Bản, , Trường Đại học Y Hà Nội sẽ phối hợp cùng với Trường IUHW tổ chức Hội thảo “Đào tạo Y khoa tại Nhật Bản”.

Lịch thi lại khối Y5 năm học 2015-2016

Phòng QLĐTĐH thông báo lịch thi lại khối Y5 năm học 2015-2016.

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ YTCC bằng tiếng anh năm 2016

Viện đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng - Đại học Y Hà nội thông báo tuyển sinh Thạc sĩ quốc tế YTCC năm 2016

Thông báo tuyển sinh lớp định hướng Chuyên khoa nội tiết - Đái tháo đường

Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo sẽ mở lớp đào tạo "Định hướng bác sĩ chuyên khoa chuyên ngành Nội tiết - Đái tháo đường" khóa 5.

Kết Quả Thi Năm Học 2015-2016

Khóa tập huấn Phát triển test lượng giá và xây dựng ngân hàng câu hỏi cho thi tuyển sinh sau đại học năm 2016 – 2017 cho các bộ môn đợt 1

Tiếp tục thực hiện đề án tuyển sinh sau đại học bằng hình thức trắc nghiệm khách quan, Trung tâm Khảo Thí & ĐBCLGD đã phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học triển khai tập huấn cho các giảng viên nòng cốt của một số bộ môn về phát triển test lượng giá và xây dựng ngân hàng câu hỏi cho thi tuyển sinh sau đại học năm 2016 từ ngày 02 đến ngày 04 tháng 3 năm 2016 tại trường Đại học Y Hà Nội

Lịch giảng đường từ 30 tháng 11 đến 06 tháng 12 năm 2015

Lịch giảng đường từ 30 tháng 11 đến 06 tháng 12 năm 2015

Thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2015

Căn cứ quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư” ban hành kèm theo quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;


LIÊN KẾT

Hệ thống bài giảng điện tử
eLearning HMU
CME HMU
Hệ thống thư viện ảo
Bệnh viện Đại học Y

HỘI NGHỊ