Hoạt động đào tạo

Cập nhật Quyết định ban hành chương trình đào tạo theo đổi mới 2020

Quyết định về việc cập nhật Chương trình đào tạo đại học ngành Điều dưỡng năm 2020

Chuẩn đầu ra cho trình độ Đại học ngành Điều dưỡng

Quyết định về việc ban hành Chuẩn đầu ra cho trình độ Đại học ngành Điều dưỡng

Hội thảo Hoàn thiện và thống nhất chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng dựa trên chuẩn năng lực thực hành nghề nghiệp tại Đại học Y Hà Nội năm 2018

Hội thảo Hoàn thiện và thống nhất chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng dựa trên chuẩn năng lực thực hành nghề nghiệp tại Đại học Y Hà Nội

Tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra các module trong chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng và xây dựng đề cương chi tiết năm thứ tư năm 2020

Tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra các module trong chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng và xây dựng đề cương chi tiết năm thứ tư năm 2020 ngày 06.07.2020

Quyết định ban hành chương trình đào tạo chuyên ngành Điều dưỡng trình độ Thạc sĩ

Quyết định ban hành chương trình đào tạo chuyên ngành Điều dưỡng trình độ Thạc sĩ

Quyết định ban hành chương trình đào tạo theo đổi mới 2018

Quyết định ban hành chương trình đào tạo Điều dưỡng theo đổi mới 2018

Khung chương trình Cử nhân Điều dưỡng khóa 2018-2022

Khung chương trình đào tạo Cử nhân Điều dưỡng

LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG TỪ 25/4 ĐẾN 01 THÁNG 5 NĂM 2016

LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG TỪ 25/4 ĐẾN 01 THÁNG 5 NĂM 2016

LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG TỪ 28-3 ĐẾN 03 THÁNG 4 NĂM 2016

LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG TỪ 28-3 ĐẾN 03 THÁNG 4 NĂM 2016

Các biểu mẫu dành cho Sinh viên

Phòng QL Đào tạo Đại học cung cấp các biểu mẫu dành cho Sinh viên như sau:


LIÊN KẾT

Hệ thống bài giảng điện tử
eLearning HMU
CME HMU
Hệ thống thư viện ảo
Bệnh viện Đại học Y

HỘI NGHỊ