Nghiên cứu

Chương trình học tiếng và tìm hiểu văn hóa Nhật Bản tại trường Đại học Kanazawa

Đăng ký tham gia chương trình học và tìm hiểu văn hóa Nhật Bản tại trường ĐH Kanazawa (2016-2017)

Chương trình được thiết kế dành cho các sinh viên của các trường có thỏa thuận trao đổi hợp tác với trường ĐH Kanazawa có ý định theo học tại đây trong thời gian 1 năm. Mục đích của chương trình nhằm tạo cơ hội cho các sinh viên theo học tại trường có cơ hội nâng cao trình độ về ngôn ngữ tiếng Nhật và hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa và xã hội của Nhật Bản. 

Hạn nộp đăng ký: 25/3/2016 

Thông tin chi tiết vè cách thức đăng ký có tại: http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/eg/news/000042.html

 

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

LIÊN KẾT

Hệ thống bài giảng điện tử
eLearning HMU
CME HMU
Hệ thống thư viện ảo
Bệnh viện Đại học Y

HỘI NGHỊ