Nghiên cứu

Hội thảo Quản lý và Lãnh đạo bệnh viện

Sáng ngày 26 tháng 2 năm 2016 Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế cộng cộng, Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Sydney, Australia tổ chức Chương trình Hội thảo Quản lý và Lãnh đạo bệnh viện

Mục tiêu:          

1. Chia sẻ kiến thức mới và thực hành tốt nhất về quản lý và lãnh đạo bệnh viện trong bối cảnh của một nước phát triển như Úc.

2. Thảo luận về cách tiếp cận và vận dụng một số thực hành về công tác quản lý và lãnh đạo bệnh viện vào bối cảnh hiện nay của Việt Nam.

Địa điểm: P501, Tầng 5, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian: Sáng ngày 26 tháng 2 năm 2016

NỘI DUNG

Thời gian

Nội dung

Phụ trách

8:00-8:10

Đăng ký đại biểu

Ban tổ chức

8:10-8:20

Phát biểu khai mạc

PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh

8:20-8:30

Phát biểu khai mạc

Giáo sư danh dự
Ông Kerry Goulston

Phần  1

Bệnh viện ở Úc được điều hành và quản lý như thế nào?

 

 

A. Kiểm định quốc gia

 

8:30-9:00

- Quản lý rủi ro: rủi ro con người
- Phản hồi của bệnh nhân: Các mẫu và quy trình phản hồi

Bà Michelle Brown

9:00-9:15

Chứng chỉ bác sỹ: Phạm vi hành nghề của mỗi chuyên ngành

Ông Greg Brown

 

B. Hệ thống văn hóa và lãnh đạo

 

9:15-9:45

Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Thiết lập các tiêu chuẩn mong đợi đối với nhân viên y tế

Ông Greg Brown

9:45-10:00

C. Hệ thống tài chính/chỉ số đánh giá thực hiện cốt lõi KPI

Ông Greg Brown

10h00-10h15

D. Cải tiến liên tục và giảm chi phí y tế trong chăm sóc sức khỏe

Ông Dimitry Tran

10h15-10h30

Giải lao

 

Phần 2

Làm thế nào để vận dụng trong bối cảnh Việt Nam? Hai nhóm thảo luận

 

10h30-11h30

Nhóm 1: Xác định một số ví dụ về các thách thức hiện nay phải đối mặt với CBYT/ khoa/ bệnh viện của đại biểu tham dự

Hỗ trợ: Bà Michelle Brown, các đại biểu thảo luận

Nhóm 2: Làm thế nào để có thể sử dụng các công cụ thảo luận trong Phần 1 để cải thiện chất lượng bệnh viện?

Hỗ trợ: Ông Greg Brown, các đại biểu thảo luận

11h30-12h00

Trình bày kết quả thảo luận nhóm

Đại diện của hai nhóm

 

Ghi chú:
- Tài liệu phát tay
- Có phiên dịch
Để biết thêm thông tin chuyên môn, xin vui lòng liên hệ:
TS. Nguyễn Văn Huy, ĐT: 0917363919; Email: nvanhuy@yahoo.com
Để biết thêm thông tin về công tác tổ chức, xin vui lòng liên hệ:
ThS.Trần KimThanh, ĐT: 0979494764; Email: tkthanh111984@gmail.com

 

Viện Đào tạo Y học Dự phòng và YTCC

LIÊN KẾT

Hệ thống bài giảng điện tử
eLearning HMU
CME HMU
Hệ thống thư viện ảo
Bệnh viện Đại học Y

HỘI NGHỊ