Lịch

Thông báo thời gian cấp Học bổng Daewoong Foundation cho sinh viên khối Y4,Y5,Y6

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 05/06/2009 Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/08/2007 Căn cứ Quyết định số 2031/QĐ-ĐHYHN ngày 14/07/2011 Căn cứ Công văn Quỹ Học bổng Daewoong.

Thời gian trao học bổng: Từ 14h - 16h. Thứ 5 ngày 21 tháng 01 tháng 2016.

Địa điểm:  Phòng 111 Nhà A1.

Liên hệ cô Phương: 01686242567

Danh sách cấp học bổng Daewoong Foundation xin mời tải file tại đây

 

Phòng CTCT&HSSV

LIÊN KẾT

Hệ thống bài giảng điện tử
eLearning HMU
CME HMU
Hệ thống thư viện ảo
Bệnh viện Đại học Y

HỘI NGHỊ