Lịch

Thông báo Hội nghị khoa học bằng tiếng Anh lần thứ 2 cho sinh viên

Nhằm mục đích nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học và trình độ tiếng Anh cho sinh viên Chương trình tiên tiến, đồng thời lan tỏa các hoạt động của Chương trình tiên tiến đến sinh viên các hệ đào tạo khác trong toàn Trường.

Văn phòng CTTT – Phòng ĐTĐH phối hợp với phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ tổ chức Hội nghị khoa học lần thứ 2 cho sinh viên Chương trình tiên tiến và mở rộng tới các sinh viên trong toàn Trường. Văn phòng CTTT xin thông báo tới các sinh viên đăng ký tham gia hội nghị.

Thời gian đăng ký báo cáo (theo mẫu) trước ngày 6/12/2015, thời gian nộp báo cáo toàn văn trước ngày 12/12/2015. Hội nghị dự kiến sẽ được tổ chức ngày 21/12/2015. Chương trình tiên tiến hỗ trợ kinh phí 2.000.000 đồng/báo cáo.

Đăng ký báo cáo và nộp báo cáo toàn văn xin gửi về văn phòng CTTT theo địa chỉ cttt@hmu.edu.vn hoặc tại phòng 107, Nhà A1, Trường Đại học Y  Hà Nôi. Văn phòng sẽ phối hợp với phòng Quản lý khoa học – công nghệ làm các thủ tục phê duyệt các báo cáo.

Mời tải file:

1. Thông báo Hội nghị.

2. Mẫu đăng ký

Văn phòng Chương trình tiên tiến

LIÊN KẾT

Hệ thống bài giảng điện tử
eLearning HMU
CME HMU
Hệ thống thư viện ảo
Bệnh viện Đại học Y

HỘI NGHỊ