Lịch

Về việc tham dự buổi Giao lưu, Đối thoại trực tiếp với đại diện học viên, sinh viên toàn trường năm 2015

Thực hiện kế hoạch hoạt động chủ yếu của Nhà trường năm 2015. Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về việc tổ chức giao lưu đối thoại trực tiếp với đại diện học viên, sinh viên hàng năm.

Nội dung xin tải tại đây.

Phòng CTCT&HSSV

LIÊN KẾT

Hệ thống bài giảng điện tử
eLearning HMU
CME HMU
Hệ thống thư viện ảo
Bệnh viện Đại học Y

HỘI NGHỊ