Lịch

Thông báo về việc tổ chức Hội diễn Văn nghệ năm học 2015 - 2016

Nhằm mục đích thi đua lập thành tích chào mừng Lễ kỷ niệm 113 năm thành lập Trường Đại học Y Hà Nội (15/11/1902 - 15/11/2015), động viên phong trào dạy tốt - học tốt và không ngừng nâng cao nhân cách, y đức trong cán bộ, sinh viên, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức Hội diễn Văn nghệ năm học 2015 - 2016.

I. Kế hoạch tổ chức

Đoàn Thanh niên và Công đoàn trường chịu trách nhiệm phát động cho các đơn vị trong toàn trường tham gia hội diễn (yêu cầu các đơn vị, các lớp sinh viên, học viên phải tham gia đầy đủ); các bộ môn, phòng, ban chức năng và các lớp học viên, sinh viên trong toàn trường có nhiệm vụ tạo điều kiện, động viên các thành viên của đơn vị tham gia Hội diễn Văn nghệ đạt kết quả tốt.

1. Lịch tập: Các đơn vị chủ động lên kế hoạch tập luyện các tiết mục theo thời gian và địa điểm phù hợp với đơn vị, từ ngày 27/9/2015 đến 09/10/2015.

2. Lịch đăng ký các tiết mục: Sau khi tập luyện, các đơn vị chốt danh sách tiết mục, và đăng ký từ ngày 12/10/2015 đến trước 16h00 ngày 16/10/2015 (mỗi đơn vị đăng ký không quá 03 tiết mục); đối với học viên và sinh viên đăng ký tại VP Đoàn Thanh niên, đối với cán bộ đăng ký tại VP Công đoàn. (có biểu mẫu đăng ký kèm theo).

3. Lịch ghép nhạc (dự kiến): tại Hội trường lớn

      + Khối cán bộ: 15h00 - 17h30, ngày 20/10 đến 23/10/2015

      + Khối sinh viên: 18h00 - 22h00, ngày 20/10/2015 đến 23/10/2015

4. Lịch Hội diễn (dự kiến): 18h30 - 22h, ngày 26/10/2015 đến 31/10/2015 tại Hội trường lớn.

Lịch diễn chi tiết sẽ được thông báo cụ thể tới các đơn vị. Các tiết mục xuất sắc sẽ được lựa chọn tham gia biểu diễn tại buổi lễ chào mừng ngày thành lập trường (thời gian tổng duyệt và công diễn sẽ thông báo cụ thể sau).

II. Chế độ khen thưởng.

Theo Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; theo Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Căn cứ Thông tư số 20/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ Y tế; theo quyết định số 1596/QĐ-ĐHYHN ngày 17/5/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng sinh viên chính quy Trường Đại học Y Hà Nội. 

Các đơn vị trong toàn Trường tải file Đăng ký tiết mục văn nghệ - tại đây

Văn phòng Đoàn Thanh niên

LIÊN KẾT

Hệ thống bài giảng điện tử
eLearning HMU
CME HMU
Hệ thống thư viện ảo
Bệnh viện Đại học Y

HỘI NGHỊ