Giới thiệu

Hội nghị Khoa học - Công nghệ tuổi trẻ 2015

Để chuẩn bị tham gia Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Y Dược Việt Nam lần thứ 18 vào tháng 5/2016. Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị khoa học tuổi trẻ của trường vào tháng 12 năm nay để tuyển chọn ra các báo cáo xuất sắc tham dự hội nghị khoa học tuổi trẻ Y – Dược Việt Nam.

Để chuẩn bị tham gia Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Y Dược Việt Nam lần thứ 18 vào tháng 5/2016.  Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị khoa học tuổi trẻ của trường vào tháng 12 năm nay để tuyển chọn ra các báo cáo xuất sắc tham dự hội nghị khoa học tuổi trẻ Y – Dược Việt Nam.

Trong giai đoạn 2013 - 2015, nhà trường đã và đang chủ trì nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Cơ sở và tương đương. Đề nghị các chủ nhiệm đề tài,  các cán bộ giảng dạy tăng cường hướng dẫn sinh viên và các cán bộ trẻ dưới 35 tuổi tham gia nghiên  cứu khoa học để có thể đăng ký tham gia vào Hội nghị khoa học tuổi trẻ.

Tham gia báo cáo tại các hội nghị khoa học và hướng dẫn sinh viên tham gia NCKH sẽ là một trong những tiêu chuẩn xét thi đua hàng năm của nhà trường. Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị, cá nhân trong toàn trường hưởng ứng và tích cực tham gia để phát triển phong trào cũng như tăng cường chất lượng nghiên cứu khoa học cho cán bộ trẻ và sinh viên.

Các báo cáo gửi đăng ký tham dự Hội nghị KHCN tuổi trẻ bao gồm: báo cáo toàn văn, tóm tắt đề tài NCKH theo thể lệ của hội nghị (download tại đây) Báo cáo tham gia Hội nghị xin gửi về phòng Quản lý KHCN trước ngày 15/10/2015. Đề nghị các Bộ môn/ Đơn vị nộp báo cáo đúng hạn và tham gia đầy đủ.

Xin trân trọng cảm ơn.

* Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp BS. Nguyễn Trung Hiếu- phòng Quản lý KHCN. Điện thoại  0904218672 hoặc email: hieu203@yahoo.com

Phòng Khoa học - Công nghệ

LIÊN KẾT

Hệ thống bài giảng điện tử
eLearning HMU
CME HMU
Hệ thống thư viện ảo
Bệnh viện Đại học Y

HỘI NGHỊ