Lịch

Thông báo kế hoạch ôn tập Tuyển sinh liên thông VHVL và VB2-YHDP ngoài trường năm 2015

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch ôn tập Tuyển sinh liên thông VHVL và VB2-YHDP ngoài trường năm 2015 như sau:

Thời gian tập trung:

- Lớp học ngày:           08h00 ngày 21/09/2015.

- Lớp học ngoài giờ:    17h00  ngày 21/09/2015.

Địa điểm tập trung: Giảng đường 205, khu giảng đường Hồ Đắc Di, Trường Đại học Y Hà Nội.

Thời gian ôn tập:       Từ 21/09/2015 - 15/11/2015

Thời khóa biểu chi tiết xin tải file đính kèm - Tải file

Hội đồng tuyển sinh Trường

LIÊN KẾT

Hệ thống bài giảng điện tử
eLearning HMU
CME HMU
Hệ thống thư viện ảo
Bệnh viện Đại học Y

HỘI NGHỊ