KHO TƯ LIỆU
Tìm kiếm

Khảo sát giá trị nồng độ transferrin trong tầm soát suy dinh dưỡng ở người lớn

Tình trạng dinh dưỡng đã được chứng minh ảnh hưởng đến kết quả điều trị. Cho đến nay đã có một số chỉ số sinh học được dùng để phát hiện sớm suy dinh dưỡng. Tìm hiểu giá trị của các chỉ số sinh học trong tầm soát suy dinh dưỡng sẽ hỗ trợ việc phát hiện và điều trị suy dinh dưỡng ở bệnh nhân. Tải file


Giá trị adenosine deaminase dịch não tủy trong chẩn đoán lao màng não ở bệnh nhân người lớn - điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới 12/2010-12/2011

Nghiên cứu với mục tiêu nhằm khảo sát nồng độ adenosine deaminase dịch não tủy trên bệnh nhân lao màng não nhằm xác định độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán dương, giá trị tiên đoán âm của ADA trong chẩn đoán lao màng não. Kết quả mong muốn là có thể triển khai thêm một phương pháp chẩn đoán gián tiếp có độ đặc hiệu và độ nhạy cao để có thể chẩn đoán phân biệt sớm lao màng não ở bệnh nhân người lớn. Tải file


Giá trị của neutrophil gelatinase associated lipocalin huyết tương trong dự đoán tổn thương thận cấp ở bệnh nhân hồi sức sử dụng kháng sinh độc thận

Mục tiêu nghiên cứu nhằm khảo sát giá trị của nồng độ neutrophil gelatinase associated lipocalin huyết tương trong dự đoán tổn thương thận cấp xảy ra trong tuần đầu sử dụng kháng sinh độc thận. Nghiên cứu thực hiện từ tháng 9/2013 đến hết tháng 12/2013, trên các bệnh nhân sử dụng kháng sinh colistin hoặc amikacin đường tĩnh mạch, không có suy thận mạn và không bị tổn thương thận cấp. Tải file


Hiển thị trang thứ   của 1 Trang (3 bản ghi)

LIÊN KẾT

Hệ thống bài giảng điện tử
eLearning HMU
CME HMU
Hệ thống thư viện ảo
Bệnh viện Đại học Y

HỘI NGHỊ